Les xarxes personals d’aprenentatge (PLN-“Personal Learning Network”)

Les xarxes personals d’aprenentatge (PNL) són aquelles que permeten la connexió entre professors i estudiants. Les cinc eines més habituals en aquestes PNL, són les següents:

  • Serveis de microblogging (com Twitter)
  • Xarxes socials tipus Ning
  • Els blogs (WordPress, Blogger, etc.)
  • Els mètodes de subscripció a blogs (RSS)
  • Diigo (no el coneixia però em sembla un mecanisme fantàstic d’interacció)

En la següent presentació, que m’he trobat en el següent blog, però que és obra de Mark Woolley, ens ho expliquen d’una manera molt entenidora (solsament té una pega: està en anglès).

Tags: No tags
0

Deja un comentario