Mecanismes i màquines

Molt bons apunts del professor Jorge Gómez Suárez, extrets del seu  blog. Mecanismos View more documents from guestb5567c. Apuntes de mecanismos y máquinas