Category

Teoria

Category

Tracció: esforç a què està sotmès un cos degut a l’aplicació de dues forçes que actuen en sentit oposat, i tendeixen a estirar-lo, augmentant la seva longitud i disminuint la seva secció.Compresión: esforç a què està sotmès un cos degut a l’aplicació de dues forces que actuen en…